Om oss

Søm med Sisters in Business

  • Sosial bærekraft
  • Økonomisk bærekraft
  • Miljø - grønn bærekraft

Vi tror på ressursene rundt oss – blant mennesker og blant tekstiler.

Sisters in Business (SiB ) er en grûnderbedrift som skaper arbeid for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon. Unike, bærekraftige og funksjonelle produkter til B2B og B2C markedet. Ved å kombinere bærekraft på tre bunnlinjer, sosialt, økonomisk og grønt (SØM), med et hands-on forretningsfokus lykkes vi med gi arbeid til noen av de som står aller lengst fra arbeidslivet. De som har falt inn i et utenforskap som det er vanskelig å komme ut av. Kvinner som har måttet kjempe mot tungrodde systemer og fastgrodde kjønnsrollemønstre. I Sisters in Business kan de tre frem og ta den plass som de fortjener. Sisters in Business er mer enn en jobb. Vi er et arbeidsfellesskap og et levende miljø. Et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet.

Handler du hos oss er du med på å sikre at våre medarbeidere beholder sine jobber, og at de kan få enda flere kolleger! 

Vi har en fabrikk/butikk på ombrukssenteret Omigjen på Slemmestad.  I Fabrikken i Slemmestad produserer vi større kvanta til bedrfitsmarkedet. Vi tilbyr også interiørsøm og reparasjon av klær. Vi jobber også med designere som ønsker å produsere lokalt og ikke på den andre siden av jordkloden.

Vårt mål er å knytte til oss gode partnere og sikre en forutsigbar produksjon, slik at vi kan utvide og ansette mange flere. Sisters in Business er et ideelt aksjeselskap. Per i dag teller vi 10 ansatte, alle i 100 prosent faste stillinger. Alt overskudd tilfaller virksomheten!

Bli bedre kjent med oss og følg Sisters in Business på Facebook,  Instagram og LinkedIn

SiB-teamet; Vi er stolte gründere og sosiale entreprenører
Vi er en gjeng med herlige folk som tør å tenke nytt og som mener å ha funnet en løsning på noen av samfunnets floker. I tillegg til våre 7 fantastiske innvandrerkvinner som selvsagt er de viktigste personene vi har, er vi to gründere i administrasjonen, Sandra og Farzaneh.

Til å holde oss i tømmene har vi med oss Jørgen og Sylvi Bjelke fra Quality regnskap som økonomi og regnskapsansvarlige. Vi har et engasjert og arbeidende styre, med styreleder Jannicke Stadaas i spissen. De holder oss på jorda om vi skulle bli altfor engasjerte og kreative. Kontoret er lokalisert i ombruksenteret Omigjen i Slemmestad, hvor du kan stikke innom og handle eller hilse på når du måtte ønske.      

Sandra Celine Tollefsen
Gründer og Daglig leder
Vekst og forretningsutvikling, nettverk og markedsføring
Tlf 913 48 206, epost sandra@sistersinbusiness.no

Farzaneh Aghalo
Gründer og avdelingsleder 
Personalansvar og hovedkontakt mot Nav Asker og kommune 
Tlf 977 55 926,epost farzaneh@sistersinbusiness.no

Styret; Styret består av en gjeng ekte samfunnsentusiaster som brenner for sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering og for Sisters in Business! De bidrar med all sin kompetanse og livserfaring, entusiasme, kreativitet og eierskap med ønske om at Sisters in Business skal lykkes.

Jannicke Stadaas, Styreleder
CFO og Bærekraftansvarlig i Grape Arkitekter

Britt Erlandsen Villa, Nestleder
Daglig leder i Asker Produkt AS

Lars Erik Lund, Styremedlem
Direktør for strategi og bærekraft i Veidekke

Farzaneh Aghalo, Styremedlem
Gründer og kursansvarlig, avdelingsleder